AI seminarium för medlemmarna

AI seminarium för medlemmarna

Sambruk har nyligen startat ett nytt nätverk kring AI frågor som fått stor uppmärksamhet. På senaste mötet hade bland annat en gemensam workshop för att undersöka vilka tillämpningsområden som är mest intressanta inom AI.

Redan nu tar vi på årsmötet tag i några av de frågor som kom upp på workshopen. Årets årsmöte i föreningen Sambruk hålls 2024-05-24 seminariet är mellan 9:00-11:15 därpå följer stämma i föreningen fram till ca 12:00. På agendan finns:

  • Rebecka Lönnroth presenterar AI Swedens strategi för att integrera och maximera AI-teknologins potential över hela Sverige. Hur utvecklar vi Sveriges förmåga att dra stor nytta av potentialen i AI?
  • David Magård från Bolagsverket kommer att informera om EU:s nya AI-förordning, den första specifika AI-lagstiftningen i världen, och dess betydelse för offentlig sektor i Sverige. Han var en av de ansvariga för Sveriges deltagande i förhandlingarna om denna förordning.
  • Jari Koponen kommer att berätta om Sundsvalls AI-plattform, byggd för att förbättra stadsförvaltningen och tjänsterna till medborgarna, inklusive en demonstration av plattformen.
  • Emil Joelsson och Dan Tågmark från Karlstads kommun samt Gunnar Wärnfeldt och Linnea Princis från Kungsbacka kommun kommer att presentera hur de arbetar med AI-riktlinjer i sina kommuner.

Detta går ju inte bara att missa, varmt välkomna alla medlemmar!

Anmäl dig redan nu här: Anmälan och mer information
Vet du inte om ni är medlem? Se: Medlemmar i föreningen

(Gillar du bilden? Den är naturligtvis AI-genererad)

Sambruk har nyligen startat ett nytt nätverk kring AI frågor som fått stor uppmärksamhet. På senaste mötet hade bland annat en gemensam workshop för att undersöka vilka tillämpningsområden som är mest intressanta inom AI.

Redan nu tar vi på årsmötet tag i några av de frågor som kom upp på workshopen. Årets årsmöte i föreningen Sambruk hålls 2024-05-24 seminariet är mellan 9:00-11:15 därpå följer stämma i föreningen fram till ca 12:00. På agendan finns:

  • Rebecka Lönnroth presenterar AI Swedens strategi för att integrera och maximera AI-teknologins potential över hela Sverige. Hur utvecklar vi Sveriges förmåga att dra stor nytta av potentialen i AI?
  • David Magård från Bolagsverket kommer att informera om EU:s nya AI-förordning, den första specifika AI-lagstiftningen i världen, och dess betydelse för offentlig sektor i Sverige. Han var en av de ansvariga för Sveriges deltagande i förhandlingarna om denna förordning.
  • Jari Koponen kommer att berätta om Sundsvalls AI-plattform, byggd för att förbättra stadsförvaltningen och tjänsterna till medborgarna, inklusive en demonstration av plattformen.
  • Emil Joelsson och Dan Tågmark från Karlstads kommun samt Gunnar Wärnfeldt och Linnea Princis från Kungsbacka kommun kommer att presentera hur de arbetar med AI-riktlinjer i sina kommuner.

Detta går ju inte bara att missa, varmt välkomna alla medlemmar!

Anmäl dig redan nu här: Anmälan och mer information
Vet du inte om ni är medlem? Se: Medlemmar i föreningen

(Gillar du bilden? Den är naturligtvis AI-genererad)

keyboard_arrow_up