Ny rapport om digitala samhällshinder

Ny rapport om digitala samhällshinder

Ett framgångsrikt arbete med digitalisering som inte lämnar någon utanför kräver analys av vad som orsakar digitala samhällshinder. Rapporten är en genomgång av olika områden som påverkar möjligheten att vara digitalt delaktig i samhället.

→ Digital delaktighet. Digitalisering som inte lämnar någon utanför. (rvn.se)

I rapporten finns det beskrivningar om hur digital exkludering sker både på individ- och samhällsnivå. Den första delen av rapporten är av mer teoretisk karaktär för att synliggöra bakomliggande orsaker till olika typer av digitala samhällshinder. Den andra delen av rapporten handlar om vad man kan göra; här hittar du förslag på praktiska metoder för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Rapportens undertitel, Digitalisering som inte lämnar någon utanför, är en tydlig koppling till hållbarhetsmålen och grundlagsskyddade rättigheter. Rapportens viktigaste slutsats är att det krävs ett helhetsperspektiv för att arbeta med komplexiteten i digitala samhällshinder.

I den här rapporten finns:
 • En övergripande summering av två decenniers digitaliseringspolitik med fokus digital delaktighet.
 • Orsaker till digitala samhällshinder som kan härledas till konsumentmarknaden.
 • En modell för att synliggöra fyra olika perspektiv på digital exkludering och en beskrivning av begreppet delaktighet.
 • Olika förutsättningar som krävs för att skapa enkla och begripliga digitala tjänster.
 • Hur digital delaktighet relaterar till de globala hållbarhetsmålen, mål för regional utveckling och folkhälsomålen.
 • Statistik om sårbara och utsatta grupper.
 • Om digitalt omsorgsarbete och hur frågor om digitalt vardagstrubbel kan tas om hand för att bli insikter om digitala samhällshinder.
 • Det livslånga lärandet för att delta i ett demokratiskt samhälle i en digital tid och en introduktion till EU:s nyckelkompetenser.

Det här är den andra rapporten om digitala samhällshinder som Region Västernorrland och Terese Raymond, Digidel, har tagit fram tillsammans. Den första rapporten (länk), som släpptes maj 2022, visade ett stort behov av stödfunktioner till följd av samhällets digitala omställning. Analysen pekade på nyttan med aktörskartläggningar av lokala insatser för digital delaktighet

För mer information om Digidel kan du gå in på deras hemsida https://digidel.se/

Ett framgångsrikt arbete med digitalisering som inte lämnar någon utanför kräver analys av vad som orsakar digitala samhällshinder. Rapporten är en genomgång av olika områden som påverkar möjligheten att vara digitalt delaktig i samhället.

→ Digital delaktighet. Digitalisering som inte lämnar någon utanför. (rvn.se)

I rapporten finns det beskrivningar om hur digital exkludering sker både på individ- och samhällsnivå. Den första delen av rapporten är av mer teoretisk karaktär för att synliggöra bakomliggande orsaker till olika typer av digitala samhällshinder. Den andra delen av rapporten handlar om vad man kan göra; här hittar du förslag på praktiska metoder för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Rapportens undertitel, Digitalisering som inte lämnar någon utanför, är en tydlig koppling till hållbarhetsmålen och grundlagsskyddade rättigheter. Rapportens viktigaste slutsats är att det krävs ett helhetsperspektiv för att arbeta med komplexiteten i digitala samhällshinder.

I den här rapporten finns:
 • En övergripande summering av två decenniers digitaliseringspolitik med fokus digital delaktighet.
 • Orsaker till digitala samhällshinder som kan härledas till konsumentmarknaden.
 • En modell för att synliggöra fyra olika perspektiv på digital exkludering och en beskrivning av begreppet delaktighet.
 • Olika förutsättningar som krävs för att skapa enkla och begripliga digitala tjänster.
 • Hur digital delaktighet relaterar till de globala hållbarhetsmålen, mål för regional utveckling och folkhälsomålen.
 • Statistik om sårbara och utsatta grupper.
 • Om digitalt omsorgsarbete och hur frågor om digitalt vardagstrubbel kan tas om hand för att bli insikter om digitala samhällshinder.
 • Det livslånga lärandet för att delta i ett demokratiskt samhälle i en digital tid och en introduktion till EU:s nyckelkompetenser.

Det här är den andra rapporten om digitala samhällshinder som Region Västernorrland och Terese Raymond, Digidel, har tagit fram tillsammans. Den första rapporten (länk), som släpptes maj 2022, visade ett stort behov av stödfunktioner till följd av samhällets digitala omställning. Analysen pekade på nyttan med aktörskartläggningar av lokala insatser för digital delaktighet

För mer information om Digidel kan du gå in på deras hemsida https://digidel.se/

keyboard_arrow_up