UKA – Följ upp det kommunala aktivitetsansvaret

Minska risken för att ungdomar hamnar i utanförskap. Flytta fokus från inventering och hantering till bemötande och stöd genom att förenkla och förbättra ert administrativa arbete.

Lärare
Lärare

UKA – Följ upp det kommunala aktivitetsansvaret

Minska risken för att ungdomar hamnar i utanförskap. Flytta fokus från inventering och hantering till bemötande och stöd genom att förenkla och förbättra ert administrativa arbete.

Minska risken för att ungdomar hamnar i utanförskap

Dokumentera hur ni stöttar ungdomarna

Matcha ungdomar med aktiviteter utifrån deras intresse

Dokumentera hur ni stöttar ungdomarna

Genom vår dokumentationstjänst UKA kan du som är handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret lägga mindre tid på listor, pärmar och Excelark och mer tid på individens behov.

Sveriges kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för de ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte har fyllt 20 år. UKA är ett effektivt dokumentations- och uppföljningssystem för ert arbete med att stödja ungdomarna. Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga upp ungdomar och erbjuda aktiviteter utifrån deras intresse, allt för att förhindra att de hamnar i utanförskap.

Systemet ger dig som är handläggare en daglig överblick och kan också presentera sammanställd information över tid, så att du kan följa upp verksamheten. Dessutom kan du enkelt exportera de uppgifter som du två gånger om året ska rapportera till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kostnaden för den enskilda kommunen blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig till UKA.

Lagen om Kommunalt Aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar).
Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Från och med 2015 samlas statistik in från kommunerna om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Statistiska centralbyrån har i uppdrag, av Skolverket, att sköta insamlingen.

Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i ska rapporteras till SCB. Detta sker två gånger per år, till 1 februari och 1 september. Systemet UKA hjälper till att exportera de uppgifter som ska skickas in för varje individ.

KONTAKT

Samverkansledare/VD
Ulf Timerdahl
E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
Tfn 070-616 10 00

MEDVERKANDE KOMMUNER

Borlänge
Eskilstuna
Halmstad
Luleå
Norrköping
Sundsvall
Tranås
Västerås
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

KOPPLING TILL BEDA

Borlänge
Eskilstuna
Halmstad
Jönköping
Luleå
Norrköping
Sundsvall
Tranås
Västerås
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

 

MER INFORMATION

Se filmen om UKA:
UKA på film, öppnas i Youtube

UKA_faktablad

Information från Skolverket hittar du på deras hemsida här:
Skolverket om det kommunala aktivitetsansvaret

Allmänna råd från Skolverket
KA_Skolverket_2016

Till projektwebben

Ställ en fråga eller avropa

    keyboard_arrow_up