Digitala nämndmöten – Dokumentation

Dokumentation från webinar

Våren 2020 drabbades världen av en mycket smittsam pandemi, Covid-19, som spred sig snabbt över hela jordklotet. På några veckor gjorde samhället en stor omställning då man rekommenderades att arbeta hemifrån i den mån man kunde, och all undervisning från gymnasiet och uppåt skulle utföras på distans.
Det innebar att många organisationer och företag gick in i ett digitaliserat arbetssätt på otroligt kort tid och nya rutiner och verktyg utforskades och implementerades i snabb takt.

Föreningen Sambruk tillsammans med medlemmarna Karlstad kommun och SKR höll därför ett webinar för att kunna dela erfarenheter och diskutera juridik kring hur politiska möten kan hållas digitalt.

Här hittar du dokument från Karlstads kommun samt presentationer från webinariet den 6/5.

Tack till Karlstads kommun som delar med sig av sin dokumentation.

  1. Att delta i politiskt möte via länk.pdf
  2. Delta i möte på distans via Teams i iPad
  3. Inledande information vid digitala möten
  4. Inriktning för politiska möten under Covid-19
  5. Skapa egna chattgrupper i Teams

Dokumentation från mötet

Presentationen som hölls under webinariet kan du ladda ner här.

Politiska möten på distans 2020-05-06

Eventuell övrig dokumentation från mötet kommer också att läggas här.

SKR

På SKRs hemsida finns också matnyttig information, den hittar ni här.

Information från SKR om fullmäktige på distans

Övrigt

Från Kommunförbundet i Skåne

Projektet REDI – resfria digitala möten inom offentlig sektor. Behöver ni eller era kollegor tränas i Zoom, Teams, Cisco eller Skype? Ta del av vårt utbud: https://re-di.se/webbinarier/

Projektet drivs av Energikontoren Sverige och har som målgrupp kommuner, kommunala bolag och regioner. Därför har nu Energimyndigheten gått in med ökade projektmedel för att möjliggöra fler träningstillfällen, möjlighet att avropa digitala mötestränare, kunskap kring teknikfrågor samt processtöd för att genomföra digitala politiska möten. Ni behöver inte vara deltagare i projektet för att ta del av erbjudandena, alla är välkomna!
Stöd för organisationer som vill bli bättre på digitala möten

Behov av prestanda

Rekommendationer från Microsoft om behov av prestanda för möten i Teams

Bildillusstratör: Antoni Lacinai
Illustratör: Antoni Lacinai

KONTAKTPERSON

Karlstad kommun
Emil Joelsson
e-post: emil.joelsson(at)karlstad.se
Tfn: 054-540 1255

KONTAKTPERSON

Föreningen Sambruk
Britta Sandblom
Verkställande tjänsteperson
e-post: britta.sandblom(at)sambruk.se
Tfn: 0733 415 410

KUNSKAPSDELAREN

Sambruk vill sprida både kunskap och verktyg för att arbeta med digitalisering. Här publicerar vi tidigare resultat samt aktuellt och användbart material.

keyboard_arrow_up