Läromedel på kran: Slutrapport fördjupningsstudie

Läromedel på kran: Slutrapport fördjupningsstudie

Sambruk och VLM institutet genomförde 2022 en förstudie kring digitala lär resurser. Under 2023 har vi genomfört en fördjupningsstudie kring ett mycket intressant forskningsprojekt i Norge och Oslo kring digitala lär resurser och “learning analytics”.  Nu finns slutrapporten från denna studie publicerad här:

Projektet digitala lärresurser på kran

Sambruk och VLM institutet genomförde 2022 en förstudie kring digitala lär resurser. Under 2023 har vi genomfört en fördjupningsstudie kring ett mycket intressant forskningsprojekt i Norge och Oslo kring digitala lär resurser och “learning analytics”.  Nu finns slutrapporten från denna studie publicerad här:

Projektet digitala lärresurser på kran

keyboard_arrow_up