Människor

Situationen i Ukraina: Flyktingar – offentlig samverkan mellan myndigheter och kommuner

Människor

Situationen i Ukraina: Flyktingar – offentlig samverkan mellan myndigheter och kommuner

Just nu kommer det många personer till Sverige med stöd i massflyktsdirektivet. Frågorna är många för dessa personer och svaren är inte enkla att hitta på alla offentliga aktörers webbplatser. Personerna som kommer har en utmaning i att sätta sig in i det offentliga Sverige och det offentliga Sverige har en utmaning i att hinna med att hjälpa alla.

Flera statliga myndigheter arbetar nu tillsammans för att skapa en gemensam guide till de här personerna. Myndigheterna är bara en del av processen och kommuner är en viktig aktör för målgruppen. Sambruk (120 kommuner i samverkan) och eSam (35 myndigheter i samverkan) bjuder därför in er till information och dialog.

Inbjudan vänder sig till de i er kommun som antingen jobbar med kommunikation till målgrupperna ovan eller har ledande positioner för verksamheter där dessa frågor finns. Anmälan till mötet den 5/5 och mer information finns via knapparna nedan!

Just nu kommer det många personer till Sverige med stöd i massflyktsdirektivet. Frågorna är många för dessa personer och svaren är inte enkla att hitta på alla offentliga aktörers webbplatser. Personerna som kommer har en utmaning i att sätta sig in i det offentliga Sverige och det offentliga Sverige har en utmaning i att hinna med att hjälpa alla.

Flera statliga myndigheter arbetar nu tillsammans för att skapa en gemensam guide till de här personerna. Myndigheterna är bara en del av processen och kommuner är en viktig aktör för målgruppen. Sambruk (120 kommuner i samverkan) och eSam (35 myndigheter i samverkan) bjuder därför in er till information och dialog.

Inbjudan vänder sig till de i er kommun som antingen jobbar med kommunikation till målgrupperna ovan eller har ledande positioner för verksamheter där dessa frågor finns. Anmälan till mötet den 5/5 och mer information finns via knapparna nedan!

keyboard_arrow_up