Samverkan om remiss kring Skolverkets förslag om nationell digitaliseringsstrategi

Samverkan om remiss kring Skolverkets förslag om nationell digitaliseringsstrategi

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Den 19 december 2022 lämnade Skolverket ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Under framtagandet av förslaget till nationell digitaliseringsstrategi har Skolverket genomfört samråd med bland andra Sambruk.

Sambruk har nu blivit ombedda att delta i remissen kring Skolverkets förslag. Vi har startat en medlemssamverkan för att ge Skolverkets bästa möjliga återkoppling på förslaget. Är du medlem i föreningen och vill vara med? Kontakta då gärna ulf.timerdahl(a)sambruk.se!

För att läsa förslaget från Skolverket kan du gå in på denna sida.

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Den 19 december 2022 lämnade Skolverket ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Under framtagandet av förslaget till nationell digitaliseringsstrategi har Skolverket genomfört samråd med bland andra Sambruk.

Sambruk har nu blivit ombedda att delta i remissen kring Skolverkets förslag. Vi har startat en medlemssamverkan för att ge Skolverkets bästa möjliga återkoppling på förslaget. Är du medlem i föreningen och vill vara med? Kontakta då gärna ulf.timerdahl(a)sambruk.se!

För att läsa förslaget från Skolverket kan du gå in på denna sida.

keyboard_arrow_up