Sambruks årsmöte 2023

Sambruks årsmöte 2023

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023.

Årsmötet kommer att äga rum 24 maj 2023 och hålls digitalt. I år tillsammans med ett spännande seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet, med både AI och hur det digitala stöttar kulturverksamheten! Seminariet är öppet för alla medarbetare hos er. Vi inleder med seminariet 9:00 och stämman startar ca 11:05 samt slutar ca 11:30.

På agendan för seminariet finns:

 • AI och digitalisering inom kultur:
  Hur kan vi inom kulturområdet nyttja den pågående AI revolutionen? Göran Lindsjö talar om hur man kan man tänka för att locka, inspirera och utveckla ett aktivt kulturarbete med AI.
 • Att förmedla kulturskatter digitalt:
  Livrustkammarens Magdalena Westin Piotrowska berättar om deras resa med sociala medier och exempel från både skol- och programverksamheten med digitala erbjudanden.
 • Kungliga bibliotekets KB-labb:
  AI-baserade språkmodeller från Kungliga Biblioteket är högaktuellt när alla talar om ChatGPT. Språkmodellerna ökar bland annat AI’s språkförståelse. Love Börjesson berättar om verksamheten inom KB-labb som har tagit fram modeller som används av flera forskningsprojekt och offentliga verksamheter i Sverige.
 • Panel med Sambruks verksamhetsledare under 20 år
  Föreningen Sambruk har varit igång i 20 år nu, vi har samlat samtliga verksamhetsledare som verkat inom föreningen för en dialog kring vad som varit och framför allt vad som kommer!

Du anmäler dig till årsmötet via länken nedan, där även mer information och agenda för seminariet finns. Sprid gärna detta till kollegor, seminariet är öppet för alla medarbetare hos våra medlemmar. Sista dag för anmälan är 2023-05-17.

Länk till anmälan och program för årsmöte.

Formell kallelse till årsmötet och årsmöteshandlingar skickas ut i vecka 17.

Varmt välkomna!

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023.

Årsmötet kommer att äga rum 24 maj 2023 och hålls digitalt. I år tillsammans med ett spännande seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet, med både AI och hur det digitala stöttar kulturverksamheten! Seminariet är öppet för alla medarbetare hos er. Vi inleder med seminariet 9:00 och stämman startar ca 11:05 samt slutar ca 11:30.

På agendan för seminariet finns:

 • AI och digitalisering inom kultur:
  Hur kan vi inom kulturområdet nyttja den pågående AI revolutionen? Göran Lindsjö talar om hur man kan man tänka för att locka, inspirera och utveckla ett aktivt kulturarbete med AI.
 • Att förmedla kulturskatter digitalt:
  Livrustkammarens Magdalena Westin Piotrowska berättar om deras resa med sociala medier och exempel från både skol- och programverksamheten med digitala erbjudanden.
 • Kungliga bibliotekets KB-labb:
  AI-baserade språkmodeller från Kungliga Biblioteket är högaktuellt när alla talar om ChatGPT. Språkmodellerna ökar bland annat AI’s språkförståelse. Love Börjesson berättar om verksamheten inom KB-labb som har tagit fram modeller som används av flera forskningsprojekt och offentliga verksamheter i Sverige.
 • Panel med Sambruks verksamhetsledare under 20 år
  Föreningen Sambruk har varit igång i 20 år nu, vi har samlat samtliga verksamhetsledare som verkat inom föreningen för en dialog kring vad som varit och framför allt vad som kommer!

Du anmäler dig till årsmötet via länken nedan, där även mer information och agenda för seminariet finns. Sprid gärna detta till kollegor, seminariet är öppet för alla medarbetare hos våra medlemmar. Sista dag för anmälan är 2023-05-17.

Länk till anmälan och program för årsmöte.

Formell kallelse till årsmötet och årsmöteshandlingar skickas ut i vecka 17.

Varmt välkomna!

keyboard_arrow_up