Årsmöte i Föreningen Sambruk

Varmt välkommen till årsmöte 2023 i Föreningen Sambruk!

I år hålls mötet via videotjänsten Zoom, inbjudan kommer till alla medlemmar via mail och länk till mötet skickas till dem som anmält sig att delta. Du som ska delta anmäler dig genom att svara på inbjudan senast den 17/5.

I samband med Sambruks årsmöte 2023 bjuder vi in våra medlemmar på ett seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet!

Agenda:

9:00 Introduktion, moderator Peter Dacke (Huddinge kommun)

9:05 AI och digitalisering inom kultur
Hur kan vi inom kulturområdet nyttja den pågående AI revolutionen? Göran Lindsjö talar om hur man kan man tänka för att locka, inspirera och utveckla ett aktivt kulturarbete med AI.

Göran är internationell rådgivare inom AI området och har lång erfarenhet både inom det offentliga och privata organisationer liksom arbete med politiker i olika länder.

9:35 Att förmedla kulturskatter digitalt
Livrustkammarens Magdalena Westin Piotrowska berättar om deras resa med sociala medier och exempel från både skol- och programverksamheten med digitala erbjudanden.

10:05 Paus

10:10 Kungliga bibliotekets KB-labb
AI-baserade språkmodeller från Kungliga Biblioteket är högaktuellt när alla talar om ChatGPT. Språkmodellerna ökar bland annat AI’s språkförståelse. Love Börjesson berättar om verksamheten inom KB-labb som har tagit fram modeller som används av flera forskningsprojekt och offentliga verksamheter i Sverige. Allt som tas fram är open source och fritt för alla att använda!

10:40 Panel med Sambruks verksamhetsledare under 20 år
Föreningen Sambruk har varit igång i 20 år nu, vi har samlat samtliga verksamhetsledare som verkat inom föreningen för en dialog kring vad som varit och vad som kommer!

11:00 Summering och paus

11:05 Sambruks stämma 2022 tar vid

 

Du kan anmäla dig till årsmötet och seminariet redan nu på knappen till höger!

Detaljer

24 maj 2023

09:00 – 11:30

Videokonferens

keyboard_arrow_up