Årsmöte i Sambruk 2022-05-24 med seminarium om skolans digitala framtid

Årsmöte i Sambruk 2022-05-24 med seminarium om skolans digitala framtid

I samband med Sambruks årsmöte 2022-05-24 bjuder vi in våra medlemmar på ett seminarium kring skolans digitala framtid. På seminariet kommer såväl forskning som strategisk utveckling och behandlas. Agendan för seminariet är:

9:00 Introduktion, moderatorer Johanna Andersson (Västerås stad) och Peter Dacke (Stockholms stad)

9:05 Skolverkets sektorsansvar, status och framåt
Jessica Paulsson och Marie Tängdén, undervisningsråd Skolverket

9:35 Nationell handlingsplan för skolväsendet för vem och varför?
Annika Agélii Genlott, Fil Dr, Projektledare SKR

10:05 Paus

10:20 Att som huvudman leda långsiktig och framgångsrik digitalisering, Doktorsavhandling 2020, Örebro universitet
Annika Agélii Genlott, Fil Dr. Örebro Universitet

11:50 i praktiken: Digitaliseringsstrategi för skolan med handlingsplan
Johanna Andersson, Barn & utbildningsförvaltningen, Västerås stad

11:10 Summering

11:15 Paus

11:20-12:00 Sambruks årsmöte 2022 tar vid

Seminariet riktar sig till medlemmar i Föreningen Sambruk. Anmälan är nu stängd.

I samband med Sambruks årsmöte 2022-05-24 bjuder vi in våra medlemmar på ett seminarium kring skolans digitala framtid. På seminariet kommer såväl forskning som strategisk utveckling och behandlas. Agendan för seminariet är:

9:00 Introduktion, moderatorer Johanna Andersson (Västerås stad) och Peter Dacke (Stockholms stad)

9:05 Skolverkets sektorsansvar, status och framåt
Jessica Paulsson och Marie Tängdén, undervisningsråd Skolverket

9:35 Nationell handlingsplan för skolväsendet för vem och varför?
Annika Agélii Genlott, Fil Dr, Projektledare SKR

10:05 Paus

10:20 Att som huvudman leda långsiktig och framgångsrik digitalisering, Doktorsavhandling 2020, Örebro universitet
Annika Agélii Genlott, Fil Dr. Örebro Universitet

11:50 i praktiken: Digitaliseringsstrategi för skolan med handlingsplan
Johanna Andersson, Barn & utbildningsförvaltningen, Västerås stad

11:10 Summering

11:15 Paus

11:20-12:00 Sambruks årsmöte 2022 tar vid

Seminariet riktar sig till medlemmar i Föreningen Sambruk. Anmälan är nu stängd.

keyboard_arrow_up