Öppna verksamhetssystem – skola

Status: Projektet är avslutat.

Som en del i projektet Öppna verksamhetssystem för mer pedagogik och mindre administration har två delprojekt drivits.

Föreningen Sambruk har tillsammans med leverantörerna för verksamhetssystem i förskola/skola (IST, Novasoftware och Tieto) skickat ut en enkät till Sambruks 100 medlemskommuner i syfte att möjliggöra fler och bättre integrationer mellan verksamhetssystem och andra leverantörers system, som till exempel lärplattformar, schemaläggningsprogram. Enkäten har skickats till föreningens samtliga 100 medlemskommuner, vilka representerar drygt 4 miljoner invånare.

Projekt

Nedanstående delprojekt beslutades

  • Integration mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem
    Den förväntade effekten av projektet är att, genom integration mellan skolans verksamhets­system och personalsystemet, avsevärt minska administrativt dubbelarbete och minimera risken för felregistreringar.
  • Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem
    Med ett välfungerande, automatiskt informationsutbyte mellan systemen skulle felkällorna elimineras och arbetet förenklas betydligt, t ex rapportering av närvaro, rätt elever i olika grupper med rätt kopplingar till lärare, osv.

De som deltog var Göteborgs stad och Söderhamns kommun

keyboard_arrow_up