Fördjupningsstudie “Digitala lärresurser på kran”

Fördjupningsstudie “Digitala lärresurser på kran”

Sambruk och VLM institutet genomför en fördjupningsstudie kring digitala lärresurser. Syftet är att undersöka internationella resultat inom området.
Projektstatus: Förstudie
Genomförande: 10 %
Start: 2023-04-01
Slut: 2023-06-01

Digitalisering av lärarresurser har nu pågått under en längre tid. I takt med utvecklingen har frågan om tillgång till digitala lärarresurser kommit i fokus allt mer. Frågan är en del i den generella diskussionen om tillgången till läromedel, som till exempel Läromedelsutredningen fört. Den finns också med som en del i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

Många huvudmän och verksamheter upplever idag att den digitala transformationen för lärresurser är svår och att det finns ett antal hinder som försvårar tillgång och användning. Dessa hinder är av olika karaktär och finns både hos huvudman och leverantör. Det gäller till exempel svårigheter att välja och värdera lärresurser, kostnader för inköp, praktisk hantering vid distribution till lärare och elever, med mera.

En del av dessa hinder arbetats det aktivt med i olika forum. Exempelvis standardiseringsarbete inom SiS TK 450 för att underlätta köp och distribution, Sambruks initiativ kring GDPR-hantering för appar, Skolverkets stöd för att välja och värdera lärresurser, Swedish Edtechs inköpsstöd samt projektet Swedish Edtest.

En annan fråga som kommit att diskuteras är om det finns möjlighet att genom förändrade affärsmodeller för försäljning och distribution av lärresurser förenkla och kanske förbilliga för skolhuvudmännen att i större utsträckning kunna köpa och använda digitala lärresurser av olika slag.

Vi genomför just nu en fördjupningsstudie kring hur man i Norge har adresserat frågan om learning analytics kopplat till detta. Se slutrapporten nedan för mer info om förstudien och Oslo projektet.

Du kan ladda ner slutrapporten från förstudien här: Slutrapport Digitala Lärresurser på kran

 

Sambruk och VLM institutet genomför en fördjupningsstudie kring digitala lärresurser. Syftet är att undersöka internationella resultat inom området.
Projektstatus: Förstudie
Genomförande: 10 %
Start: 2023-04-01
Slut: 2023-06-01

Digitalisering av lärarresurser har nu pågått under en längre tid. I takt med utvecklingen har frågan om tillgång till digitala lärarresurser kommit i fokus allt mer. Frågan är en del i den generella diskussionen om tillgången till läromedel, som till exempel Läromedelsutredningen fört. Den finns också med som en del i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

Många huvudmän och verksamheter upplever idag att den digitala transformationen för lärresurser är svår och att det finns ett antal hinder som försvårar tillgång och användning. Dessa hinder är av olika karaktär och finns både hos huvudman och leverantör. Det gäller till exempel svårigheter att välja och värdera lärresurser, kostnader för inköp, praktisk hantering vid distribution till lärare och elever, med mera.

En del av dessa hinder arbetats det aktivt med i olika forum. Exempelvis standardiseringsarbete inom SiS TK 450 för att underlätta köp och distribution, Sambruks initiativ kring GDPR-hantering för appar, Skolverkets stöd för att välja och värdera lärresurser, Swedish Edtechs inköpsstöd samt projektet Swedish Edtest.

En annan fråga som kommit att diskuteras är om det finns möjlighet att genom förändrade affärsmodeller för försäljning och distribution av lärresurser förenkla och kanske förbilliga för skolhuvudmännen att i större utsträckning kunna köpa och använda digitala lärresurser av olika slag.

Vi genomför just nu en fördjupningsstudie kring hur man i Norge har adresserat frågan om learning analytics kopplat till detta. Se slutrapporten nedan för mer info om förstudien och Oslo projektet.

Du kan ladda ner slutrapporten från förstudien här: Slutrapport Digitala Lärresurser på kran

 

keyboard_arrow_up