KITOS – Kommunernas IT Överblicks System

KITOS – Kommunernas IT Överblicks System

Ett system som ger en överblick över kommunens alla IT-system, vilka integrationer som finns, vilka andra kommuner som har samma system, om det finns några personuppgiftsbehandlingar och i så fall vilka samt över vilka avtal som är kopplade till respektive system.
Projektstatus: Idé
Genomförande: 2 %
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31

I Danmark har föreningen OS2 tagit fram ett utmärkt system som idag används av dryga 80% av landets kommuner för att få överblick över sina IT-system, integrationer, databehandlingar och avtal samt hur allt är kopplat till kommunens verksamhetsprocesser.

Få en översikt över avtal, gränssnitt och systemportfölj, GDPR-efterlevnad och arkiveringsskyldigheter.

Kom igång med att analysera och dokumentera din kommuns IT-portfölj med KITOS. Du öppnar upp för kunskapsdelning mellan kommuner när flera personer använder samma verktyg för att skapa en överblick över IT-portföljen och skapa enhetlig dokumentation.

Du kan implementera systemet centralt och hantera det från IT- och digitaliseringsavdelningen eller decentraliserat med superanvändare på den enskilda avdelningen i kommunen.

Varför du ska använda den här lösningen?

Om du vill ha mer mognad i din IT-portfölj bör din kommun använda KITOS. Detsamma gäller förmågan att analysera och dokumentera kommunens IT-portfölj i framtiden. Allt detta ger din kommun en mer strategisk, affärsmässig och arkitektonisk beslutsprocess. Eftersom kommunerna är olika har KITOS en konfigurationsdel som säkerställer att lösningen stödjer kommunernas olika behov. Din kommun behöver alltså inte använda alla moduler, utan kan välja att bara använda KITOS för att till exempel hålla reda på vilka system kommunen använder och vilka avtal som är kopplade till dem.

Tekniken bakom KITOS är byggt med en tredelad lösningsarkitektur, vilket innebär att du i princip kan använda ditt “eget” användargränssnitt, men ändå vara en del av en gemensam kommunal datamodell.

 

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

Ett system som ger en överblick över kommunens alla IT-system, vilka integrationer som finns, vilka andra kommuner som har samma system, om det finns några personuppgiftsbehandlingar och i så fall vilka samt över vilka avtal som är kopplade till respektive system.
Projektstatus: Idé
Genomförande: 2 %
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31

I Danmark har föreningen OS2 tagit fram ett utmärkt system som idag används av dryga 80% av landets kommuner för att få överblick över sina IT-system, integrationer, databehandlingar och avtal samt hur allt är kopplat till kommunens verksamhetsprocesser.

Få en översikt över avtal, gränssnitt och systemportfölj, GDPR-efterlevnad och arkiveringsskyldigheter.

Kom igång med att analysera och dokumentera din kommuns IT-portfölj med KITOS. Du öppnar upp för kunskapsdelning mellan kommuner när flera personer använder samma verktyg för att skapa en överblick över IT-portföljen och skapa enhetlig dokumentation.

Du kan implementera systemet centralt och hantera det från IT- och digitaliseringsavdelningen eller decentraliserat med superanvändare på den enskilda avdelningen i kommunen.

Varför du ska använda den här lösningen?

Om du vill ha mer mognad i din IT-portfölj bör din kommun använda KITOS. Detsamma gäller förmågan att analysera och dokumentera kommunens IT-portfölj i framtiden. Allt detta ger din kommun en mer strategisk, affärsmässig och arkitektonisk beslutsprocess. Eftersom kommunerna är olika har KITOS en konfigurationsdel som säkerställer att lösningen stödjer kommunernas olika behov. Din kommun behöver alltså inte använda alla moduler, utan kan välja att bara använda KITOS för att till exempel hålla reda på vilka system kommunen använder och vilka avtal som är kopplade till dem.

Tekniken bakom KITOS är byggt med en tredelad lösningsarkitektur, vilket innebär att du i princip kan använda ditt “eget” användargränssnitt, men ändå vara en del av en gemensam kommunal datamodell.

 

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up