Bärbar dators bildskärm

GDPR förstudie

Resultat

Vid styrgruppsmötet den 24 maj 2018 redovisades resultatet av kravställningen från projektet och den parallellt utvecklade tjänsten som nu finns tillgänglig för leverans.

Slutrapporten omfattar beskrivning och resultat från Föreningen Sambruks projekt, samt beskrivning av den leveransklara tjänsten, som har varit en del av projektets målsättning.

Projekt

Projektet har genomförts med i första hand ekonomiskt stöd från medlemmar i Föreningen Sambruk; Eskilstuna kommun, Gävle kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Nacka kommun, Skellefteå kommun, Sundsvalls kommun, Täby kommun, Västerås stad samt Västra Götalandsregionen – VGR.

Projektet har haft som övergripande syfte att identifiera och bemöta utmaningarna som är kopplade till nya Allmänna Dataskyddsförordningens (GDPR-General Data Protection Regulation), vars syfte är att skydda individen och dennes uppgifter, som idag behandlas och lagras i ett otal former och i en stor mängd informationssystem. Att kartlägga detta är ett mycket stort och komplext arbete, som för alla organisationer innebär hundratals, t o m tusentals, arbetstimmar (både före och efter den 25 maj 2018 då förordningen träder ikraft).

De inledande aktiviteterna i etapp 1 och 2a har omfattat identifiering och utvärdering av tekniskt genomförbara krav samt juridiska förutsättningar.

Den sista etappen, 2b, har hanterat utvärdering av förslag på paketerad lösning och hantering av licensmodeller, teknisk paketering och prismodeller, i första hand för kommuner.

Projektets sista etapp är, vid tidpunkten för redovisning av slutrapporten, inte fullt finansierad.

Projektet har kravställt och tjänsten är framtagen. Det finns nu en världsunik lösning som paketerar AI i en lokalt installerad lösning där alla som använder systemet lär AI:t att bli smartare och alla som använder systemet tar del av de upplärda kognitiva förmågorna.

Tjänst

Utvecklingen av lösningen har genomförts utanför projektets budget och organisation, men baseras på kravställningen från projektet.

Mer på Sambruk om AIgine

Utvecklad tjänst

Aigine – AI-baserad tjänst för automatiserad inventering, hantering och dokumentation av ostrukturerade personuppgifter

Föreningen Sambruk har under det senaste året drivit ett förstudieprojekt med avsikt att utreda huruvida Artificiell Intelligens och kognitivt lärande kan användas för att hitta och hantera personuppgifter i ostrukturerade data. Utmaningen som projektet baserades på, är de stora mängder historiska data som finns hos svenska kommuner, och den enorma arbetsinsats som skulle krävas, om granskningen gjordes manuellt.

I projektet konstaterades tidigt att befintliga lösningar på marknaden har ett fokus på enbart inventering, samt att inget kognitivt lärande användes. För att motsvara de krav som formulerades i förstudien, krävdes därför innovations och nyutveckling av en lösning. Utvecklingen av lösningen har genomförts utanför projektets budget och organisation, men baseras på kravställningen från projektet.

Resultatet har blivit en världsunik tjänst som paketerar ett verktyg som använder artificiell intelligens (AI) i en lokalt installerad lösning, där alla som använder lösningen utvecklar (”lär upp”) verktyget att bli smartare, samtidigt som alla som använder lösningen drar nytta av de upplärda kognitiva förmågorna.

Utdrag från uppsatsen;

What we found especially interesting with the learning ability of Aigine was that every user of the system will contribute to the learning process to improve its efficiency together, and then all the users will be able to access the new improvements

“…the learning process works by uploading to the central unit what have been learned locally, and then processed by the cognitive abilities to improve the next outcome of the findings. We have not found any literature that mentions the architecture of collaborative learning in the way that Aigine does

Tjänstens egenskaper

  • Automatiserad inventering med hjälp av ständigt uppdaterade gemensamma definitioner
  • Stöd för fler än 100 olika datakällor och fler än 1.000 filformat
  • Workflow för delegering av granskningsuppgifter
  • Pedagogiskt användargränssnitt, som visar hittade personuppgifter
  • Inbyggd kontextuell kunskapsdatabas
  • AI ger stöd för angivande av laglig grund och gallring
  • Uppbyggnad av metadatalager, som utgör grund för registerförteckning
  • Lokal installation, vilket innebär att ingen information lämnar kommunens IT-mlijö
  • Det molnbaserade AI-verktyget generar annoteringskod lokalt
  • Alla lokala annoteringskoder förbättrar kontinuerligt de gemensamma kognitiva förmågorna

Förmågan att hitta och presentera personuppgifter och att ge förslag på laglig grund förbättras hela tiden, genom att verktyget används med flera olika organisationers data.

Kommunanpassad prissättning

Tjänsten kombinerar komponenter från flera olika licensierade mjukvaruprodukter, som var för sig normalt har en prissättning som gör dem orimligt dyra för offentlig sektor. Föreningen Sambruk har därför arbetat för en prissättning som möjliggör avrop både utifrån normal budget och svenska upphandlingsregler.

Samtliga svenska kommuner kan därför göra direktupphandling, då kontraktsvärdet ligger under tröskelvärdet för direktupphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leverantörer

Den utvecklade tjänsten – Aigine – finns tillgänglig för avrop genom IBM:s återförsäljarnät, i dagsläget genom:

Atea, Capgemini, CGI, Enfo, Evry, Dustin, Pulsen, Tieto

För att veta mer och göra ett avrop, kontakta er kontaktperson hos någon av dessa företag!

 

 

keyboard_arrow_up