Bibblix-satsning i Västra Götalandsregionen

Bibblix-satsning i Västra Götalandsregionen

Under 2021 har hittills 23 kommuner anslutit sig till barnbiblioteksappen Bibblix vilket innebär att 39 kommuner nu erbjuder tjänsten och över 3 000 000 invånare har tillgång till den. Diskussioner om anslutning pågår också med flera kommuner och bibliotekssamarbeten runt om i Sverige. Även regionerna ser Bibblix plats i det viktiga läsfrämjande arbetet.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen så har vi på Sambruk gått ut med ett riktigt bra Bibblix-erbjudande till regionens alla 49 kommuner. Erbjudandet innebär att regionen subventionerar anslutningen och första årets investering vilket bäddar för ett flertal nya Bibblix-kommuner under 2022. Vidare så subventioneras också anslutningen till Sambruk, bland annat genom en gruppanslutning för alla anslutna kommuner.

Erbjudandet är en satsning för att underlätta för biblioteken att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn, främja läsning och för att stärka kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor.

Vi på Sambruk önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Under 2021 har hittills 23 kommuner anslutit sig till barnbiblioteksappen Bibblix vilket innebär att 39 kommuner nu erbjuder tjänsten och över 3 000 000 invånare har tillgång till den. Diskussioner om anslutning pågår också med flera kommuner och bibliotekssamarbeten runt om i Sverige. Även regionerna ser Bibblix plats i det viktiga läsfrämjande arbetet.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen så har vi på Sambruk gått ut med ett riktigt bra Bibblix-erbjudande till regionens alla 49 kommuner. Erbjudandet innebär att regionen subventionerar anslutningen och första årets investering vilket bäddar för ett flertal nya Bibblix-kommuner under 2022. Vidare så subventioneras också anslutningen till Sambruk, bland annat genom en gruppanslutning för alla anslutna kommuner.

Erbjudandet är en satsning för att underlätta för biblioteken att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn, främja läsning och för att stärka kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor.

Vi på Sambruk önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

keyboard_arrow_up