Skog

Dokumentation nätverksmöte 2022-11-29

Sambruk genomförde 29/11 ett möte kring Samverkansverktyg som ett tänkbart nytt nätverk i föreningen.

Fokus var konkreta tips och erfarenheter av att anskaffa och använda lagliga och lämpliga samarbetsverktyg. Men även de rättsliga frågeställningarna berördes. Syftet var att sprida kunskap, insikter och erfarenheter.

Här finner du materialet från mötet:

Arman Borghem, Skatteverket – Nytt molnavtal USA-EU? Vad händer nu?

Anders Häregård, Stockholms stad – Stockholms inriktningsbeslut och nästa steg

Kim Borg, Lilla Edets kommun – Återta kontroll av ditt data – praktiska erfarenheter av NextCloud

Filipa Lourenco, Boverket – Så upphandlade vi nya samarbetsverktyg

Sofia Ekelöf, eSam – Vad händer hos eSam?

keyboard_arrow_up