Bibblix logo

Extra stämma 19/12

Bibblix logo

Extra stämma 19/12

Från 2020 kommer Sambruk att kunna erbjuda Bibblix som biblioteks-och läseapp för barn mellan 6 –  13 år. Sambruk kommer med det att lägga till en fin tjänst som våra medlemmar kan ansluta sig till.
Inför detta vill föreningen justera sina medlemsavgifter för att på sikt inte ta ut för mycket avgifter då föreningen är icke-vinstdrivande.
Förslaget i stora drag innebär sänkt avgift för mindre kommuner och högre avgift för större kommuner.

Förslaget kan du läsa här: Sambruk_medlemsavgift_förslag__extra_stämma_20191219.

Inbjudan har gått ut via mötesbokning!
Välkommen!

Från 2020 kommer Sambruk att kunna erbjuda Bibblix som biblioteks-och läseapp för barn mellan 6 –  13 år. Sambruk kommer med det att lägga till en fin tjänst som våra medlemmar kan ansluta sig till.
Inför detta vill föreningen justera sina medlemsavgifter för att på sikt inte ta ut för mycket avgifter då föreningen är icke-vinstdrivande.
Förslaget i stora drag innebär sänkt avgift för mindre kommuner och högre avgift för större kommuner.

Förslaget kan du läsa här: Sambruk_medlemsavgift_förslag__extra_stämma_20191219.

Inbjudan har gått ut via mötesbokning!
Välkommen!

keyboard_arrow_up