Barn skriver

Lanseringen av Sambruks nya tjänst EGIL för provisionering av elevdata

Barn skriver

Lanseringen av Sambruks nya tjänst EGIL för provisionering av elevdata

Lanseringsseminariet den 12 mars i regi av Skolfederation, var mycket intressant och välbesökt, ett 80-talpersoner var på plats och 70 följde seminariet via webbsändning. För att tydliggöra nyttan med EGIL genomförde Sambruk genom Ängelholms kommun samt förlaget NOMP en lyckad live-demo av provisionering av elevkonton med hjälp av EGIL-klienten.

Sambruk berättade om vår väl etablerade samverkansmodell för stabil och kostnadseffektiv utveckling och förvaltning av tjänster och produkter. Samverkansmodellen har nyttjats just för EGIL-klienten.

Sambruk har inspirerat Skolverket till att lägga förslag på nationell strategi för provisionering av användare i skolväsendet, baserat på EGIL-projektet.

Läs mer om EGIL

Seminariet filmades och kan ses här

Lanseringsseminariet den 12 mars i regi av Skolfederation, var mycket intressant och välbesökt, ett 80-talpersoner var på plats och 70 följde seminariet via webbsändning. För att tydliggöra nyttan med EGIL genomförde Sambruk genom Ängelholms kommun samt förlaget NOMP en lyckad live-demo av provisionering av elevkonton med hjälp av EGIL-klienten.

Sambruk berättade om vår väl etablerade samverkansmodell för stabil och kostnadseffektiv utveckling och förvaltning av tjänster och produkter. Samverkansmodellen har nyttjats just för EGIL-klienten.

Sambruk har inspirerat Skolverket till att lägga förslag på nationell strategi för provisionering av användare i skolväsendet, baserat på EGIL-projektet.

Läs mer om EGIL

Seminariet filmades och kan ses här

keyboard_arrow_up