Luleå från ovan

Luleå jobbar på ett modernt sätt med Provisum

Luleå från ovan

Luleå jobbar på ett modernt sätt med Provisum

Provisum är ett digitalt system som ger handläggarstöd i myndighetsutövningen på Luleå kommuns överförmyndarexpedition.

– Jag älskar Provisum, det har allt jag kunnat fantisera om sedan jag började som handläggare 2007, säger Anna-Karin Wistrand, Avdelningschef på Överförmyndarexpeditionen i Luleå.

– Provisum är anpassat utifrån vårt sätt att arbeta och innehåller bland annat rutiner och checklistor. Det är en verklig hjälp och ett stöd och går inte att jämföra andra som finns på marknaden eftersom de fungerar mer som klassiska diariehanteringssystem, säger hon.

– Systemet effektiviserar vår granskning så att vi kan utöva en modernare tillsyn. Vi kan också få statistik på antal ärenden av ett visst slag samt handläggningstider så att vi lever upp till förvaltningslagens krav på  besked om handläggningstider.

– Det känns fint att kunna erbjuda våra ställföreträdare ett modernt system att jobba i. När vi hade haft Provisum i drift i en månad valde hela 25 procent av våra ställföreträdare att rapportera i systemets e-tjänst. Det säger något. Underlättar vi administrationen för dem kan de lägga tiden på rätt saker. Det är ju bra, både för huvudmän och ställföreträdare och underlättar rekryteringen av ställföreträdare, avslutar Anna-Karin Wistrand.

Anna-Karin Wistrand, Luleå kommun

Provisum är ett digitalt system som ger handläggarstöd i myndighetsutövningen på Luleå kommuns överförmyndarexpedition.

– Jag älskar Provisum, det har allt jag kunnat fantisera om sedan jag började som handläggare 2007, säger Anna-Karin Wistrand, Avdelningschef på Överförmyndarexpeditionen i Luleå.

– Provisum är anpassat utifrån vårt sätt att arbeta och innehåller bland annat rutiner och checklistor. Det är en verklig hjälp och ett stöd och går inte att jämföra andra som finns på marknaden eftersom de fungerar mer som klassiska diariehanteringssystem, säger hon.

– Systemet effektiviserar vår granskning så att vi kan utöva en modernare tillsyn. Vi kan också få statistik på antal ärenden av ett visst slag samt handläggningstider så att vi lever upp till förvaltningslagens krav på  besked om handläggningstider.

– Det känns fint att kunna erbjuda våra ställföreträdare ett modernt system att jobba i. När vi hade haft Provisum i drift i en månad valde hela 25 procent av våra ställföreträdare att rapportera i systemets e-tjänst. Det säger något. Underlättar vi administrationen för dem kan de lägga tiden på rätt saker. Det är ju bra, både för huvudmän och ställföreträdare och underlättar rekryteringen av ställföreträdare, avslutar Anna-Karin Wistrand.

Anna-Karin Wistrand, Luleå kommun
keyboard_arrow_up