Kvinna använder Mobiltelefon

Nytt erfarenhetsdokument digital signering!

Kvinna använder Mobiltelefon

Nytt erfarenhetsdokument digital signering!

Intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna är stort. Därför driver Sambruks kommuner ett kompetensnätverk kring e-underskrifter.

Nätverket som varit igång sedan februari 2019 är öppet för landets alla kommuner. I nätverket finns en mängd kompetenser, däribland kommunjurister, kommunarkivarier, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsansvariga, IT-chefer osv. Idag deltar 37 kommuner och kommunförbund i nätverket.

Nätverkets syfte är att skapa och sprida kunskap och kompetens samt dela erfarenheter från införandeprojekt och tiden där efter.

Nätverkets erfarenheter har sammanställts i ett dokument som som nu uppdaterats till en version 2.0. Dokumentet är tillgängligt enligt Creative Commons “CC-BY-SA 4.0” som stimulerar återanvändning och fortsatt öppenhet.

Läs mer om nätverket och hämta dokumentet här: Sambruks nätverk för digital signering

Intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna är stort. Därför driver Sambruks kommuner ett kompetensnätverk kring e-underskrifter.

Nätverket som varit igång sedan februari 2019 är öppet för landets alla kommuner. I nätverket finns en mängd kompetenser, däribland kommunjurister, kommunarkivarier, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsansvariga, IT-chefer osv. Idag deltar 37 kommuner och kommunförbund i nätverket.

Nätverkets syfte är att skapa och sprida kunskap och kompetens samt dela erfarenheter från införandeprojekt och tiden där efter.

Nätverkets erfarenheter har sammanställts i ett dokument som som nu uppdaterats till en version 2.0. Dokumentet är tillgängligt enligt Creative Commons “CC-BY-SA 4.0” som stimulerar återanvändning och fortsatt öppenhet.

Läs mer om nätverket och hämta dokumentet här: Sambruks nätverk för digital signering

keyboard_arrow_up