SKOLA

Sambruk har sedan starten verkat för öppenhet, både vad gäller arbetssätt och erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som används i kommunernas verksamhet. Skolan har varit ett av Sambruks fokusområden i flera utrednings- och utvecklingsprojekt.

iVis Qdb – Vill din kommun delta i projekt om kvalitetsuppföljning i skolan?

UKAA – Följ upp det kommunala aktivitetsansvaret

Prao - praktik - tillarbetslivet.nu

Tillarbetslivet – genväg till kontakt med arbetslivet för prao!

EGIL – hantera digitala användarkonton smidigt

Meny