Samarbete om hantering av appar våren 2021

Samarbete om hantering av appar våren 2021

Appar i skolan en tidstjuv?

I och med digitaliseringen har tillgången på digitala läromedel och appar ökat kraftigt. Detta ställer krav på skolhuvudmän att ta ansvar för såväl personuppgiftshantering som säkerhet och annan funktionalitet i de digitala resurserna. Varje skolhuvudman har samma uppgift och i Sverige uppfinns hjulet om och om igen och samma arbetsuppgifter utförs av varje skolhuvudman. Här finns det stor potential att genom samarbete komma fram till ett resultat som kan användas av fler skolhuvudmän för att åstadkomma en effektivisering.

Omfattning

Samarbete mellan skolhuvudmän avseende granskningen och hantering av appar i undervisningen eller i undervisningssyfte, för att förhindra en felaktig behandling av personuppgifter i appar, samt förhindra andra säkerhetsrisker med appar.

Samverkan kring bedömning av appar ifrån att samordna dagens spridda forum där granskningsresultat delges till att ta fram gemensamma kravställning på leverantörernas appar och tjänster.

Ambitionen är utöver att lära av varandra även att komma vidare med praktiska samarbeten kring bedömning av appar.

Långsiktigt syfte och mål

Vi vill uppnå likvärdighet för våra elever i olika delar av landet och hitta en gemensam lägstanivå eller nämnare som skolhuvudmän kan enas om. Vi vill också skapa effektivare resurshantering och en starkare beställarkraft som kan sälla krav på att rätt information kan komma fram till beställaren från leverantörerna.

Syfte och mål för våren 2021

Samarbetet under våren 2021 ska leda till en god grund för gemensamma begrepp, ett arbete som i sin tur kan leda vidare till ytterligare samarbete kring tolkningar eller gemensamma informationsytor. Arbetet ska i sig också kunna bidra till att skolhuvudmän ska få bättre information än idag att göra egna bedömningar från.

Vill du delta? Läs mer om samarbetet i det här dokumentet!
Hantering av appar – samverkan vt 21

Appar i skolan en tidstjuv?

I och med digitaliseringen har tillgången på digitala läromedel och appar ökat kraftigt. Detta ställer krav på skolhuvudmän att ta ansvar för såväl personuppgiftshantering som säkerhet och annan funktionalitet i de digitala resurserna. Varje skolhuvudman har samma uppgift och i Sverige uppfinns hjulet om och om igen och samma arbetsuppgifter utförs av varje skolhuvudman. Här finns det stor potential att genom samarbete komma fram till ett resultat som kan användas av fler skolhuvudmän för att åstadkomma en effektivisering.

Omfattning

Samarbete mellan skolhuvudmän avseende granskningen och hantering av appar i undervisningen eller i undervisningssyfte, för att förhindra en felaktig behandling av personuppgifter i appar, samt förhindra andra säkerhetsrisker med appar.

Samverkan kring bedömning av appar ifrån att samordna dagens spridda forum där granskningsresultat delges till att ta fram gemensamma kravställning på leverantörernas appar och tjänster.

Ambitionen är utöver att lära av varandra även att komma vidare med praktiska samarbeten kring bedömning av appar.

Långsiktigt syfte och mål

Vi vill uppnå likvärdighet för våra elever i olika delar av landet och hitta en gemensam lägstanivå eller nämnare som skolhuvudmän kan enas om. Vi vill också skapa effektivare resurshantering och en starkare beställarkraft som kan sälla krav på att rätt information kan komma fram till beställaren från leverantörerna.

Syfte och mål för våren 2021

Samarbetet under våren 2021 ska leda till en god grund för gemensamma begrepp, ett arbete som i sin tur kan leda vidare till ytterligare samarbete kring tolkningar eller gemensamma informationsytor. Arbetet ska i sig också kunna bidra till att skolhuvudmän ska få bättre information än idag att göra egna bedömningar från.

Vill du delta? Läs mer om samarbetet i det här dokumentet!
Hantering av appar – samverkan vt 21

keyboard_arrow_up