Årsmöte i Föreningen Sambruk

Du är välkommen till årsmöte 2022 i Föreningen Sambruk.

I år hålls mötet via videotjänsten Zoom, inbjudan kommer till alla medlemmar via Outlook och länk till mötet skickas till dem som anmält sig att delta. Du som ska delta anmäler dig genom att svara på inbjudan senast den 17/5.

På mötet är en person per kommun röstberättigad samtidigt som fler personer från varje kommun kan delta.

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut tre veckor i förväg, mötet hålls den 24/5 och kallelse går ut vecka 17.

I samband med Sambruks årsmöte 2022 bjuder vi in våra medlemmar på ett seminarium kring skolans digitala framtid. På seminariet kommer såväl forskning som strategisk utveckling och behandlas. Agendan är:

9:00 Introduktion, moderatorer Johanna Andersson (Västerås stad) och Peter Dacke (Stockholms stad)

9:05 Skolverkets sektorsansvar, status och framåt
Jessica Paulsson och Marie Tängdén, undervisningsråd Skolverket

9:35 Nationell handlingsplan för skolväsendet för vem och varför?
Annika Agélii Genlott, Fil Dr, Projektledare SKR

10:05 Paus

10:20 Att som huvudman leda långsiktig och framgångsrik digitalisering, Doktorsavhandling 2020, Örebro universitet
Annika Agélii Genlott, Fil Dr. Örebro Universitet

11:50 i praktiken: Digitaliseringsstrategi för skolan med handlingsplan
Johanna Andersson, Barn & utbildningsförvaltningen, Västerås stad

11:10 Summering

11:15 Paus

11:20-12:00 Sambruks stämma 2022 tar vid

 

Du kan anmäla dig till årsmötet och seminariet redan nu på knappen till höger!

Detaljer

24 maj 2022

09:00 – 12:00

Videokonferens

Dokument och underlag till mötet distribueras vecka 17.

 

Ställ en fråga

    keyboard_arrow_up