Flicka ligger på mage i gräs och studerar.

EGIL – provisionering till lärplattformar

Flicka ligger på mage i gräs och studerar.

EGIL – provisionering till lärplattformar

Hantera skolans digitala användarkonton smidigt

EGIL kan enkelt och automatiserat skapa, underhålla och så småningom även radera elevernas användarkonton i digitala läromedel och säkerställer standarden SS 12000. EGIL fungerar även på samma sätt för de Digitala Nationella Proven, DNP.

Känn dig också trygg med att din skola följer personuppgiftslagen och att dina elevers digitala användarkonton alltid är uppdaterade. Vår tjänst EGIL automatiserar och håller koll på skolans digitala konton.

Läs mer om EGIL på vår hemsida: https://sambruk.se/portfolio/egil-dnp/

Hantera skolans digitala användarkonton smidigt

EGIL kan enkelt och automatiserat skapa, underhålla och så småningom även radera elevernas användarkonton i digitala läromedel och säkerställer standarden SS 12000. EGIL fungerar även på samma sätt för de Digitala Nationella Proven, DNP.

Känn dig också trygg med att din skola följer personuppgiftslagen och att dina elevers digitala användarkonton alltid är uppdaterade. Vår tjänst EGIL automatiserar och håller koll på skolans digitala konton.

Läs mer om EGIL på vår hemsida: https://sambruk.se/portfolio/egil-dnp/

keyboard_arrow_up