EGIL – hantera digitala användarkonton smidigt

Använd mer tid till undervisning i skolan och mindre tid till administration! Slipp manuellt arbete som inte bara tar tid utan också riskerar att bli fel! Känn dig också trygg med att din skola följer personuppgiftslagen och att dina elevers digitala användarkonton alltid är uppdaterade. Vår tjänst EGIL automatiserar och håller koll på skolans digitala konton.

Automatisera hanteringen av konton

EGIL är en tjänst som enkelt skapar, underhåller och så småningom även raderar elevernas användarkonton i digitala läromedel. EGIL fungerar även på samma sätt för de Digitala Nationella Proven, DNP. Det innebär att ni på skolan kan automatisera hanteringen av digitala konton. Skolans huvudman, som också är personuppgiftsansvarig, får också kontroll över vilka användarkonton som finns i de externa tjänsterna och kan säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt.

Den digitala tekniken har öppnat nya möjligheter för skolorna. Men de flesta digitala tjänster kräver att eleven loggar in för att använda dem. Ofta behöver tjänsten också hålla reda på hur långt eleven har nått samt i vissa fall även vara tillgänglig för läraren. För att kunna göra det har de flesta tjänster en användardatabas med konton för de elever och lärare som ska använda tjänsten.

Slipp den manuella hanteringen

Elevernas konton hanteras vanligen genom att någon på skolan skickar Excel- eller csv-filer med kontouppgifter till leverantören av tjänsten, som i sin tur skapar konton i systemet. Ibland finns det ett administrationsverktyg till tjänsten, och då måste ofta någon av er som arbetar i skolan manuellt skapa alla konton. Även om arbetet ofta är enkelt tar det tid, och någon hos er behöver dessutom ta ansvar för att hela tiden underhålla och uppdatera kontona. När eleverna slutar måste ni komma ihåg att ta bort deras konton.

Hantera personuppgifter korrekt

Kontona måste också klara de krav som Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer. Din skola måste behandla personuppgifter på ett säkert och välstrukturerat sätt. Det gäller både i interna och externa tjänster, till exempel den här sortens användarkonton.

EGIL svarar mot dessa krav. Programvaran hämtar uppgifter om de elever som ingår i urvalet till en viss läromedelstjänst och skickar dem till tjänstens leverantör, läromedelsförlaget eller Skolverket för DNP. Programvaran baseras på SIS-standarden SS12000 som definierar hur data ska överföras mellan olika system i skolans värld.

Ställ en fråga eller avropa.
Ställ en fråga eller avropa.

KONTAKT

Helena Nilsson, Förvaltningsledare, Föreningen Sambruk
Bengt Wällstedt, IT-samordnare, Ängelholms kommun

Rasmus Larsson,
kontaktperson för skolfederation.se på Internetstiftelsen

MEDVERKANDE KOMMUNER

Alingsås kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Höglandets IT-förbund
Markaryds kommun
Västerås kommun
Ängelholms kommun

ÖVRIGA MEDVERKANDE PARTER

Internetstiftelsen
Gleerups
Liber
Majema
NE
Studentlitteratur
Natur & kultur
Läromedia Bokhandel, Örebro

VILL DU VETA MER

Vad behövs för att använda EGIL:
EGIL_förutsättningar

EGIL_Information

Egil ScimClient ESC – Skolfederationen

Meny