Bibblix logo

Bibblix blir tillgängligt för kommuner

Bibblix för folkbibliotek i Sverige

Bibblix, bibblix.se, är en låneboks -och läsapp för barn utvecklad tillsammans med barn. Bibblix vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar. Appen är framtagen i samarbete mellan Stockholms- och Malmö stadsbibliotek.

Nu har vi äntligen hittat en lösning som gör att alla kommuner kan ta del av Bibblix! Genom att låta Föreningen Sambruk ta över ägandeskapet kan vi bygga en större organisation som ska verka på nationell basis och erbjuda alla Sveriges folkbibliotek en kostnadseffektiv helhetstjänst kring Bibblix. Föreningen Sambruk arbetar nu – i nära samarbete med Stockholms- och Malmö stadsbibliotek – med att etablera en fungerande förvaltningsorganisation, med målet att lansera denna i början på 2020.

Sambruk är en förening bestående av kommuner som arbetar för att utveckla och dela gemensamma digitala lösningar.

Vår kommun vill ha Bibblix – vad gör vi?

För att kunna ta del av Bibblix krävs att din kommun är med i Sambruk. Titta på Sambruks hemsida för att se om ni redan är medlemmar.

Under tiden skriver vi upp er på kölistan för att gå med, och lägger till er i adresslistan till vårt nyhetsbrev. Maila till adressen kontakt@bibblix.se

Vad kostar Bibblix för kommuner?

Vi vet ännu inte kostnaden för varje kommun, men strävar efter att ta fram en modell med förutsägbara kostnader så att biblioteken i förväg vet hur stor årskostnaden blir.

I kostnader vi räknar med ingår medlemskap i Sambruk + administrationskostnad Bibblix + pris för lån (beräknat på kommunens invånarantal).

Varför kan vi inte gå med med detsamma?

Vi behöver få nya avtal för teknik och e-böcker på plats först. När vi har dessa på plats kan vi räkna på kostnader för medlemmar, och kan börja ansluta bibliotek.

Och när blir det då?

Vi arbetar nu för att kunna börja ansluta i början på 2020.

MER INFORMATION OCH KONTAKT

Vi kommer löpande skicka ut nyhetsbrev för att berätta om hur arbetet med den nya organisationen fortskrider.

Frågor och funderingar – mejla till kontakt@bibblix.se.
Anmäl dig till nyhetsbrevet

Meny