Guldlänkar

Guldlänken, nominering till tre av Sambruks initiativ!

Guldlänkar

Guldlänken, nominering till tre av Sambruks initiativ!

Föreningen Sambruk får tre nomineringar till Guldlänken 2020!

Föreningen Sambruks två kompetensnätverk Digital Signering och Digitdelnätverket samt barnbiblioteksapp Bibblix har uppmärksammats nationellt och nominerats till Guldlänken 2020. Utmärkelsen premierar och stimulerar innovativt utvecklingsarbete som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor.

Guldlänken lyfter fram innovationer i offentlig verksamhet vilka har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. Priset delas ut i samarbete mellan bland andra SKR, Vinnova, DIGG och Regeringskansliet.

Digital Signering

Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter. Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna. Bland de som deltar i nätverket finns kommuner som är bevakar frågan, kommuner som ligger i startgroparna för införandeprojekt men även de som redan har infört e-underskrifter i någon del av verksamheten. Nätverket är öppet för både Sambruks-kommuner och kommuner som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Runt 15 kommuner deltar idag i nätverket
Läs mer om Digital signering – E-underskrifter

Bibblix

Bibblix (bibblix.se) är en barnbiblioteksapp utvecklad av Stockholms stad och Malmö Stadsbilbiotek tillsammans med barn. Bibblix vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar. Bibblix är den första digitala e-bokstjänsten som direkt riktar sig till bibliotekens prioriterade målgrupp barn. Tjänsten ska vända sig till barn hela vägen, från grafik och kategorier, till språket som ligger på nivå för barnen.
Läs mer om Bibblix

Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.
Läs mer om Digidelnätverket

 

Årets vinnare presenteras på Offentliga Rummets digitala konferens den 21 augusti.

Föreningen Sambruk får tre nomineringar till Guldlänken 2020!

Föreningen Sambruks två kompetensnätverk Digital Signering och Digitdelnätverket samt barnbiblioteksapp Bibblix har uppmärksammats nationellt och nominerats till Guldlänken 2020. Utmärkelsen premierar och stimulerar innovativt utvecklingsarbete som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor.

Guldlänken lyfter fram innovationer i offentlig verksamhet vilka har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. Priset delas ut i samarbete mellan bland andra SKR, Vinnova, DIGG och Regeringskansliet.

Digital Signering

Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter. Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna. Bland de som deltar i nätverket finns kommuner som är bevakar frågan, kommuner som ligger i startgroparna för införandeprojekt men även de som redan har infört e-underskrifter i någon del av verksamheten. Nätverket är öppet för både Sambruks-kommuner och kommuner som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Runt 15 kommuner deltar idag i nätverket
Läs mer om Digital signering – E-underskrifter

Bibblix

Bibblix (bibblix.se) är en barnbiblioteksapp utvecklad av Stockholms stad och Malmö Stadsbilbiotek tillsammans med barn. Bibblix vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar. Bibblix är den första digitala e-bokstjänsten som direkt riktar sig till bibliotekens prioriterade målgrupp barn. Tjänsten ska vända sig till barn hela vägen, från grafik och kategorier, till språket som ligger på nivå för barnen.
Läs mer om Bibblix

Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.
Läs mer om Digidelnätverket

 

Årets vinnare presenteras på Offentliga Rummets digitala konferens den 21 augusti.

keyboard_arrow_up