Digital signering

Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter. Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna. Bland de som deltar i nätverket finns kommuner som är bevakar frågan, kommuner som ligger i startgroparna för införandeprojekt men även de som redan har infört e-underskrifter i någon del av verksamheten. Nätverket är öppet för både Sambruks-kommuner och sådan som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Runt 15 kommuner deltar idag i nätverket

 Ett exempel på användande av e-underskrifter är protokoll från nämnder och beslutsorgan men också ordförandebeslut i Socialnämnden där det finns önskemål om effektivare hantering av LVU-beslut. E-underskrifter för avtal mellan kommunen och upphandlade leverantörer är ett område med stor volym. I de e-tjänster som kommunerna erbjuder allmänheten används också olika typer av e-underskrifter. Nätverket kartlägger också andra verksamhetsområden för att ytterligare bredda och utveckla tillämpningarna.

Juridik, teknik och ekonomi  är ämnesområden som belyses av nätverket. Även frågan om arkivsäkert dokumentformat för underskriva handlingar och e-arkivering är med i diskussionen.

Syftet med nätverket ligger nära Sambruks kärnvärden att tillsammans dela kunskap och problemlösning. I dagsläget handlar samverkan inte primärt om att bygga ett nytt system utan fokus är att bygga gemensam kunskap och stötta varandra. Resultatet av nätverkets arbete kommer att redovisas för Sambruks styrelse.

Nätverket försöker sprida ut sammankomsterna till de deltagande kommunerna. Nätverket har träffats bland annat i Alingsås, Mölndal, Stenungsund och Trollhättan. Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun och Annika Samuelsson IT- och Digitaliseringschef i Mölndals stad håller samman nätverkets arbete. Kontakta gärna Göran eller Annika om du är intresserad !

KONTAKT

Alingsås
Göran Westerlund
goran.westerlund(at)alingsas.se
Mölndal
Annika Samuelsson

Verkställande tjänsteperson:
Britta Sandblom
E-post: britta.sandblom(at)sambruk.se
Tfn: 0733 415 410

Snabb digitalisering med automatisering?

Digidelnätverket

Meny