Digital signering

Den 19:e februari drar Sambruks kompetensnätverk kring e-underskrifter igång. Då samlas representanter för tjugo kommuner i Mölndal för det första nätverksmötet.

Att nätverket kommit till är ett resultat av det stora intresset för elektroniska underskrifter som finns i många kommuner. En snabbare och smartare hantering av protokollen står på mångas önskelista. Underskrift nämndprotokoll elektroniskt har flera kommuner som kommit igång med. En snabbare beslutsordning kring ordförandebeslut inom socialnämnden genom e-underskrift är också något som skapar intresse. Men nätverket vill också utveckla fler tillämpningar och områden.

Bland de som kommer att deltaga i nätverket finns kommuner som är allmänt intresserade, de som ligger i startgroparna och sådana som redan har infört e-underskrifter någonstans i verksamheten. Nätverket är i nuläget öppet för både Sambrukskommuner och sådan som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Och en samverkansyta är redan skapad för nätverkets medlemmar.

Juridik, teknik och ekonomi kommer att belysas. Även fråga om hur e-arkivering fungerar för e-underskriva protokoll kommer vara med i diskussionen.

Syftet med nätverket ligger nära Sambruks kärnvärden att dela kunskap och problemlösning. I dagsläget handlar samverkan inte primärt om att bygga ett nytt system utan om att bygga kunskap och stötta varandra. Resultatet av nätverkets arbete kommer att redovisas för Sambruks styrelse.

Värd för sammankomsterna är Mölndals stad och arbetet kommer att ledas av Göran Westerlund, Digitaliseringsansvarig på Alingsås kommun och Annika Samuelsson IT- och Digitaliseringschef i Mölndals stad. Kontakta gärna Göran eller Annika om du är intresserad !

Ställ en fråga eller avropa.
Ställ en fråga eller avropa.

KONTAKT

Alingsås
Göran Westerlund
Mölndal
Annika Samuelsson

Verkställande tjänsteperson:
Britta Sandblom
E-post: britta.sandblom(at)sambruk.se
Tfn: 0733 415 410

Snabb digitalisering med automatisering?

Digidelnätverket

Meny