Blommor på äng

Glad sommar önskar vi på Sambruk!

Blommor på äng

Glad sommar önskar vi på Sambruk!

Stort tack för alla som bidragit till Föreningen Sambruks verksamhet under den historiska våren 202 då ingenting var sig likt!  Digitaliseringen tog stora kliv framåt när nyttan av olika funktioner blev tydlig för många målgrupper. Plötsligt blev det enklare att hålla webinarier och vi får tacka för samarbetet med Internetstiftelsen och många kommuner, för att nämna några få, Gagnef, Karlstad och Ängelholm.

Glad sommar önskar vi på Föreningen Sambruk!

Föreningen Sambruk får tre nomineringar till Guldlänken 2020!

Som vi tidigare berättat om är vi stolta över att tre av 2020 års nomineringar till Guldlänken går till Föreningen Sambruk; två kompetensnätverk Digital Signering och Digitdelnätverket samt barnbiblioteksapp Bibblix. Utmärkelsen premierar och stimulerar innovativt utvecklingsarbete som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor.

Digital Signering

Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter. Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna.
Läs mer om Digital signering – E-underskrifter

Bibblix

Bibblix (bibblix.se) är en barnbiblioteksapp som  vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar.
Läs mer om Bibblix

Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.
Läs mer om Digidelnätverket

 

Årets vinnare presenteras på Offentliga Rummets digitala konferens den 21 augusti.

Guldlänkar

Stort tack för alla som bidragit till Föreningen Sambruks verksamhet under den historiska våren 202 då ingenting var sig likt!  Digitaliseringen tog stora kliv framåt när nyttan av olika funktioner blev tydlig för många målgrupper. Plötsligt blev det enklare att hålla webinarier och vi får tacka för samarbetet med Internetstiftelsen och många kommuner, för att nämna några få, Gagnef, Karlstad och Ängelholm.

Glad sommar önskar vi på Föreningen Sambruk!

Föreningen Sambruk får tre nomineringar till Guldlänken 2020!

Som vi tidigare berättat om är vi stolta över att tre av 2020 års nomineringar till Guldlänken går till Föreningen Sambruk; två kompetensnätverk Digital Signering och Digitdelnätverket samt barnbiblioteksapp Bibblix. Utmärkelsen premierar och stimulerar innovativt utvecklingsarbete som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor.

Digital Signering

Sedan 2019 driver Sambruk ett kompetensnätverk kring digital signering/e-underskrifter. Nätverkets tillkomst är ett resultat av det växande intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna.
Läs mer om Digital signering – E-underskrifter

Bibblix

Bibblix (bibblix.se) är en barnbiblioteksapp som  vänder sig till 6-12-åringar och låter dem själva utforska och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar.
Läs mer om Bibblix

Om Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.
Läs mer om Digidelnätverket

 

Årets vinnare presenteras på Offentliga Rummets digitala konferens den 21 augusti.

Guldlänkar
keyboard_arrow_up