Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!

Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • iVIS får 1,8 miljoner av VINNOVA
  Vinnova
  Föreningen Sambruk och imCode Partner AB har av VINNOVA beviljats ett stöd på 1,8 miljoner till utvecklingsprojektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan
  2014-09-30
 • Så enkelt!!  Kom igång med publicering av öppna data
  Sveriges Kommuner och Landsting underlättar för kommuner att publicera öppna data med mha ett nytt kostnadsfritt verktyg. I detta första steg hämtar och skapar verktyget länkar till respektive kommuns data som finns publicerade på kolada.se
  2014-09-25
 • Sambruks e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd använder ’Mina Meddelanden’
  Inom ramen för Sambruks projekt Ekonomiskt bistånd pågår utveckling av e-ansökan för ekonomiskt bistånd med anslutning till ’Mina Meddelanden’. Tjänsten innebär en ny och förbättrad service, eftersom den nuvarande elektroniska kommunikationen (e-post och SMS) från handläggare till den sökande begränsats till neutrala notifieringar. Genom tjänsten ’Mina Meddelanden’, kan olika typer av statusmeddelanden kring privatpersoners ärenden skickas på ett säkert sätt.
  2014-09-22
Facebook

Twitter

Kalender
September 2014
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Seminarier

2 september – Seminarium: Mina meddelanden Presentation av Förstudierapport och Vägledning tillsammans med bilagor(dokumentation)

"Fler klarar mer"
Broschyr Sambruk 2013
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785