Sambrusk logotyp, till startsidan

Ditt stöd i den digitala transformationen!

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Kommunal samverkan och crowdsourcing för digitalisering och ingen byråkrati vid upphandling!

 

Tillsammans hushållar vi med skattemedel och skapar genom digitaliseringen ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!

 

Dela utveckling med andra — Föreningen Sambruk har sedan 2005 erbjudit kommuner att tillsammans utveckla och förvalta nya digitala verktyg för kommunernas verksamheter. Ju fler kommuner som deltar desto starkare utvecklingskraft skapas.

Kontakta oss om du har

Utbyt erfarenhet med varandra — Vi skapar även möjligheter för erfarenhetsutbyte, exempelvis genom seminarier eller nätverk. Nätverken blir ett lättillgängligt bollplank för kommunerna där de får möjligheter att lära av varandra.

Aktuellt
Facebook

Ev. inlägg och kommentarer nedan granskas inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis

Twitter

Ev. inlägg och kommentarer nedan granskas inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis

Kalender

Februari 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785