Illustration - människor

Det demokratiska samtalet

Illustration - människor

Det demokratiska samtalet

Digidelnätverket fick på sitt första möte för hösten besök av Henrik Selin, huvudsekreterare för kommittén En nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet presenterade kommitténs arbete så här långt (slutdatum är 1 oktober 2020). Uppdraget handlar om att stärka medborgarnas motståndskraft mot samhällsutmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Kommittén ska 1. kartlägga vad som görs i dag för att stärka människors motståndskraft mot dessa utmaningar, 2. I samarbete med aktörer på området bedriva ett utåtriktat arbete för att sprida goda exempel och metoder till fler, och 3. Analysera behov och utmaningar och lämna förslag om hur förutsättningarna för sådan verksamhet kan förbättras.

 

Just nu genomför kommittén en turné i ett antal av landets kommuner där ambitionen är att träffa en bredd av aktörer i lokalsamhället. Man erbjuder en föreläsning om hur dessa samhällsutmaningar ser ut i dag och hur de påverkar demokratin. Man genomför också workshops för att lyssna på lokalsamhällets erfarenheter av utmaningar som desinformation, informationspåverkan och näthat, och för att diskutera och ge tips på hur olika aktörer lokalt kan bidra i ett framåtriktat arbete för att nå ut till fler medborgare i arbetet med att öka kunskaper och stärka motståndskraft. Om ni vill få besök av kommittén tveka inte att höra av er till dem. Kontaktuppgifter och information finns på www.demokratiskasamtalet.se

Digidelnätverket fick på sitt första möte för hösten besök av Henrik Selin, huvudsekreterare för kommittén En nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet presenterade kommitténs arbete så här långt (slutdatum är 1 oktober 2020). Uppdraget handlar om att stärka medborgarnas motståndskraft mot samhällsutmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Kommittén ska 1. kartlägga vad som görs i dag för att stärka människors motståndskraft mot dessa utmaningar, 2. I samarbete med aktörer på området bedriva ett utåtriktat arbete för att sprida goda exempel och metoder till fler, och 3. Analysera behov och utmaningar och lämna förslag om hur förutsättningarna för sådan verksamhet kan förbättras.

 

Just nu genomför kommittén en turné i ett antal av landets kommuner där ambitionen är att träffa en bredd av aktörer i lokalsamhället. Man erbjuder en föreläsning om hur dessa samhällsutmaningar ser ut i dag och hur de påverkar demokratin. Man genomför också workshops för att lyssna på lokalsamhällets erfarenheter av utmaningar som desinformation, informationspåverkan och näthat, och för att diskutera och ge tips på hur olika aktörer lokalt kan bidra i ett framåtriktat arbete för att nå ut till fler medborgare i arbetet med att öka kunskaper och stärka motståndskraft. Om ni vill få besök av kommittén tveka inte att höra av er till dem. Kontaktuppgifter och information finns på www.demokratiskasamtalet.se

keyboard_arrow_up