Gröna knoppar

Inlåst information för skoladministration och elever – fortsatt Vinnovaprojekt med Sambruk?

Gröna knoppar

Inlåst information för skoladministration och elever – fortsatt Vinnovaprojekt med Sambruk?

Vill din kommun fortsätta vara med i Sambruks resa för att ge skolan tillgång till sin egen information?
Får du enkelt tag i den information du behöver för att styra er kvalitetsutveckling? Hur utvecklas din skola egentligen? Vet du vad som går bra och vad som går mindre bra?

Vill din kommun arbeta med andra Sambrukmedlemmar för att enklare digitalisera skolornas administrativa processer? Vi är övertygade om att det kan bidra till en mer inkluderande skola, en skola där mindre tid behöver läggas på administration och samtidigt innebära fördelar för såväl studenter och föräldrar som utbildare och administratörer. Vi arbetar därför med projektet Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS).

Under 2018 fortsatte vi att utveckla iVIS. I projektet har vi fortsatt Sambruks arbete för öppen information i skolan och skapat en modell för en öppen digital plattform, där olika tjänster som användare behöver kan utvecklas. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Vinnova, och det bidrar till att vi kan fortsätta söka medel för nästa fas i projektet. Där kan iVIS Quality Data Base, iVIS QDB bli ett första nyttosteg för att ta bort manuella rutinuppgifter.

Sambruk har en möjlighet att tillsammans med medlemskommuner och andra parter söka ytterligare finansiering från Vinnova.
Deadline är efter sommaren.
Har du fler frågor, eller vill delta? Hör av dig till

Britta Sandblom, britta.sandblom(at)sambruk.se

Vill din kommun fortsätta vara med i Sambruks resa för att ge skolan tillgång till sin egen information?
Får du enkelt tag i den information du behöver för att styra er kvalitetsutveckling? Hur utvecklas din skola egentligen? Vet du vad som går bra och vad som går mindre bra?

Vill din kommun arbeta med andra Sambrukmedlemmar för att enklare digitalisera skolornas administrativa processer? Vi är övertygade om att det kan bidra till en mer inkluderande skola, en skola där mindre tid behöver läggas på administration och samtidigt innebära fördelar för såväl studenter och föräldrar som utbildare och administratörer. Vi arbetar därför med projektet Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS).

Under 2018 fortsatte vi att utveckla iVIS. I projektet har vi fortsatt Sambruks arbete för öppen information i skolan och skapat en modell för en öppen digital plattform, där olika tjänster som användare behöver kan utvecklas. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Vinnova, och det bidrar till att vi kan fortsätta söka medel för nästa fas i projektet. Där kan iVIS Quality Data Base, iVIS QDB bli ett första nyttosteg för att ta bort manuella rutinuppgifter.

Sambruk har en möjlighet att tillsammans med medlemskommuner och andra parter söka ytterligare finansiering från Vinnova.
Deadline är efter sommaren.
Har du fler frågor, eller vill delta? Hör av dig till

Britta Sandblom, britta.sandblom(at)sambruk.se

keyboard_arrow_up