En seminarieserie med integrerat lokalt arbete runt IoT

En seminarieserie med integrerat lokalt arbete runt IoT

En strategisk föreläsningsserie med mellanliggande lokalt arbete – exklusivt för Föreningen Sambruks medlemmar

Konkreta Nyttor och Möjligheter med IoT
2022 – 2023

Vi kommer varva teori med praktiskt arbete i den egna kommunen där slutresultatet kommer vara:

 1. Detaljerad inventering av befintliga IoT lösningar.
 2. Sammanställning av potentiella tillämpningsområden för IoT.
 3. Definierade förslag till effektmål med IoT arbetet.
 4. Förslag till organisation och förvaltningsprocess map IoT.
 5. Grov investeringsbudget map IoT.
 6. Potentiellt ett antal samverkansprojekt där alla som deltar når längre tillsammans.

Sista anmälningsdag 30 maj 2022

Startdatum meddelas senare

En strategisk föreläsningsserie med mellanliggande lokalt arbete – exklusivt för Föreningen Sambruks medlemmar

Konkreta Nyttor och Möjligheter med IoT
2022 – 2023

Vi kommer varva teori med praktiskt arbete i den egna kommunen där slutresultatet kommer vara:

 1. Detaljerad inventering av befintliga IoT lösningar.
 2. Sammanställning av potentiella tillämpningsområden för IoT.
 3. Definierade förslag till effektmål med IoT arbetet.
 4. Förslag till organisation och förvaltningsprocess map IoT.
 5. Grov investeringsbudget map IoT.
 6. Potentiellt ett antal samverkansprojekt där alla som deltar når längre tillsammans.

Sista anmälningsdag 30 maj 2022

Startdatum meddelas senare

keyboard_arrow_up